MAKLUMAT HOTEL

 

PAKEJ

MAKKAH MADINAH

NAMA HOTEL

JARAK NAMA HOTEL JARAK
PROMOSI Loloat Al-Azhar 600m-700m Diyar Taibah

100m

EKONOMI

Jawharat Misfalah

Areej Al-Falah

350m

250m

Diyar Taibah

100m

ISTIMEWA Royal Dar Eiman 50m-100m Diyar Taibah

100m